Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Skole/barnehage

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Her finner du informasjon relevant for dem som jobber i skoler eller barnehager. Tilfredstillende arbeidsmiljø, både fysisk og psykisk, er avhengig av samarbeid og samhandling mellom ulike yrkesgrupper og støttefunksjoner. Under vil du finne praktiske tips og målrettet informasjon. Slik kan ALLE bidra.