Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Ansatt

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Arbeidstakerne har også plikter i forhold til arbeidsmiljøet. De skal medvirke til gjennomføringen av ulike tiltak som settes i verk knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS/internkontroll), og delta i det organiserte vernearbeidet.

God og effektiv tilrettelegging på arbeidsplassen er avhengig av aktive arbeidstakere som bidrar positivt.