Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Bedriftshelsetjeneste

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Denne tjenesten skal gi råd til arbeidsgiver og arbeidstaker, og har kunnskap om arbeidsmiljø. De vil være en ressurs ved tilrettelegging for individer og grupper. Ved gjennomføring av idédugnad og kartlegging på arbeidsplassen kan de bistå, og komme med forslag til tilrettelegging og forbedringer slik at sykdommer og skader kan unngås.