Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Arbeidsmiljøtips

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Det er ikke alltid de store endringene som skal til når det skal tilrettelegges for en ansatt eller en hel gruppe. I venstremenyen finner du noen utvalgte HMS-områder som inneholder praktiske tips for hva som kan utføres på arbeidsplassen. 

Tips og erfaringer hentet fra ulike arbeidsplasser

Arbeidsmiljøtipsene på denne siden bygger på resultater fra ulike idédugnader og arbeidsmiljøprosesser som er gjennomført i ulike virksomheter.

 

Temperatur

- Varmekildene i alle rom skal kunne reguleres

- Kun en person skal regulere varmekildene i rommet (verneombudet)

- Termometer bør henge på innervegg i alle rom ca. 150 cm. over gulv

- Ansattes arbeidsplass skal ikke være inntil varmekilde(r)

- Ansattes arbeidsplass skal ikke være inntil kald yttervegg

- Ansatte bør orienteres om inneklær og temperatur

- Ønsket romtemperatur bør drøftes på personalmøtet

 

Luft/ventilasjon

- Påse at vinduer kan settes i lufteposisjon

- Innfør lufterutiner - rask og effektiv gjennomlufting

- Innhent dokumentasjon som viser at alle rom ventileres forskriftsmessig

- Etabler rutiner for å etterspørre dokumentasjon av ventilasjonsanlegg

- Etabler et parfymefritt arbeidsmiljø - forankres i AMU

- Avskrapningsrtister og fuktabsorberende matter stopper sand og fukt effektivt ute

 

Støv/renhold

- Innesko skal brukes av barn, elever og ansatte hele året

- Lag en plan for å få skap der barn og elever kan låse inn klær

- Bruk sentralstøvsuger eller støvsuger med Hepafilter i rom/avdelinger der det produseres støv

- Etabler regelmessig møte med ansvarlig renholder der renholdsplan og brukermedvirkning er tema

 

Lys

- Etabler rutiner for å måle lysstyrken på arbeidsplassene

- Vær observant på fargevalg ved maling av vegger og valg av gulvbelegg og inventar. (mørke farger stjeler mye lys)

 

Brukermedvirkning/samhandling

- Alle ansatte bør få opplæring i brukermedvirkning og praktisk inneklimaarbeid

- Samhandling mellom de ulike yrtkesgrupper er av stor betydning når arbeidsmiljøet skal bedres

- Det bør gjennomføres opplæring i inneklima og praktisk arbeidsmiljøarbeid.

- Opplæringen er en del av det systematiske HMS-arbeidet