Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Plikter og ansvar

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Arbeidsmiljøloven for alle

Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon for alle arbeidstakere. Les mer på nettsiden til Arbeidstilsynet.

Arbeidsgiverens plikter og ansvar

Arbeidsgiveren har ansvaret for å følge kravene i arbeidsmiljøloven.

Arbeidsgiveren skal sørge for:

- at den ansatte ikke utsettes for ulykker, helseskader eller andre arbeidsmiljøbelastninger

- at den ansatte får nødvendig opplæring og informasjon

- at den ansatte sikres medvirkning

Det overordnede ansvaret for ansattes helse, velferd og sikkerhet kan ikke delegeres bort av arbeidsgiveren.