Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Samhandlingsguide

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Det er rektor og styrer som har HMS-ansvaret, og skal kunne dokumentere at arbeidsmiljøet til enhver tid er tilfredsstillende. De ledere som etablerer samhandling og lagspill rundt praktisk HMS-arbeid vil oppleve å få god drahjelp.

Arbeidsgivere som etablerer en fast møtearena der følgende yrkesgrupper deltar, vil få god drahjelp i HMS-arbeidet:

 • Verneombud
 • Vedlikeholdsteknikker (vaktmester)
 • Renholder
 • Faglærer (ved behov)
 • Bedriftshelsetjenesten (ved behov)
 • Byggeier (ved behov)

Tema på møte bør vil være avhengig av hvilken årstid møtet holdes, men faste punkter som bør etterspørres være:

 • Status på varmeanlegg(ene)
 • Drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegg(ene)
 • Kontroll av lysanlegget (viktig i den mørke årstiden)
 • Dialog om renholdsplanen
 • Status på brukermedvirkning

Erfaringer fra en kommunal organisasjon er at ledere som etablerer en trygg samhandlingsarena der man fritt kan drøfte utfordringer i driften får positive og aktive medarbeidere. Engasjerte medarbeidere vil oppleves som gode støttespillere og bidra aktivt med sin fagkunnskap og erfaring.

Dette kan kan gi økt trivsel og lavere sykefravær for virksomheten.