Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

NAV og IA

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

NAV Arbeidslivssenter er Regjeringens verktøy for å oppfylle målene i IA-avtalen mellom partene i arbeidslivet.

NAV Arbeidslivssenter skal være et ressurs- og kompetansesenter for Inkluderende Arbeidsliv.