Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Verneombud

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Er det ansatte eller grupper i arbeidsmiljøet som har behov for tilrettegging/tilpasning for å fungere i jobben kan verneombudet være en støtte og døråpner. Det er viktig at saken forsøkes løst av den enkelte ansatt selv før du som verneombud bistår.