Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Evaluering - Vi trener hjemme og holder Covid 19 borte!

Dato publisert: Sist oppdatert:
Håper du/dere kan bruke noen minutter til å svare på evalueringen.

Evalueringen er anonym. Dersom du ønsker å komme med andre innspill eller være frivillig for Norges Astma- og Allergiforbund, ta kontakt med regionssekretær på e-post region.midt@naaf.no

1) Har du deltatt på trening?
3) Passer det best for deg med trening
4) Har treningen vært
5) Har dette tilbudet bidratt til mer fysisk aktivitet for deg?
6) Har du hatt problemer med å logge deg på sending?
7) Ønsker du å være med på digital trening til høsten? (husk å melde deg på)