Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Sosial møteplass for eldre med kols

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Norges Astma- og Allergiforbund ønsker å gi et tilbud til eldre med kols som er ekstra sårbare og mer isolert enn normalt pga koronapandemien. Vi ønsker å gi denne gruppen et tilbud om en (digital)møteplass hvor det faglige kommer som en bonus.

Vi tilbyr:
-Likepersonsarbeid (en til en eller en møteplass med flere)
-Digitale samtalegrupper
-Digital faglig undervisning og samtaler
-Fysiske møteplasser (selvfølgelig tilpasset mtp smittevern)
Dersom noen ikke kan/vil/får til å delta på de digitale møtene/samtalegruppene kan vi tilby tlf samtaler (en til en eller i grupper).

Norges Astma- og Allergiforbund ønsker med dette:
-Å fremme sosial deltakelse (herunder også psykisk helse og livskvalitet) hos sårbare eldre med kols som har fått redusert sine sosiale møteplasser grunnet smittevernhensyn forbundet med koronapandemien.

-At målgruppen skal få mulighet til å treffe/snakke med andre som er i samme situasjon (både digitale og fysiske møteplasser).

-At målgruppen skal få faglig påfyll via samtalegrupper og faglige tilbud/kurs med hovedtema kols.

-At målgruppen får økt livskvalitet som følge av at de får treffe andre som er i samme situasjon samt at de får faglig påfyll som kan hjelpe dem i en hverdag som er preget av koronapandemien.

  

Program:

Onsdag 3. mars kl. 18-19 Faglig undervisning (digitalt) med tema kols og koronapandemien

Onsdag 7. april kl. 18-19 Digital samtalegruppe

Onsdag 5. mai kl. 18-19 Faglig undervisning (digitalt) med tema kols og koronapandemien

Onsdag 26. mai kl. 18-19 Digital samtalegruppe

Til høsten vil vi, dersom smittesituasjonen tilsier det, tilby fysiske møteplasser i tillegg til at vi fortsetter med digitale tilbud.

I tillegg blir det igjennom hele året tilbud om samtaler (pr telefon) med likepersoner.

For å delta på de digitale aktivitetene (samtalegrupper og faglig undervisning) trenger du en pc/nettbrett/mobiltelefon med internettilgang. Du vil motta en e-post fra oss med informasjon om hvordan du logger deg på den digitale aktiviteten. Dette er svært enkelt så alle skal kunne få det til. Hvis ikke, er vi her for å hjelpe deg.

Tilbudet er gratis og åpent for alle.
Dersom du ønsker, kan du melde deg inn i Norges Astma- og Allergiforbund her>>

Dersom du ønsker å delta på en eller flere aktiviteter så meld deg på.

Ved spørsmål ta kontakt med prosjektleder Gina Strøm, regionssekretær i NAAF Region Midt. Tlf 922 87 146 E-post gina.strom@naaf.no

Meld deg på her:

Er du medlem
Hvilken region i Norges Astma- og Allergiforbund tilhører du