Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Sosial møteplass for eldre med KOLS

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Norges Astma- og Allergiforbund ønsker å gi et tilbud om sosial møteplass og faglig oppdatering til deg som har kols. På grunn av koronapandemien er det lite aktiviteter og mange føler seg mer isolert enn normalt. Vi ønsker å tilby en (digital)møteplass hvor det faglige kommer som en bonus.

Vi tilbyr:

-Digitale samtalegrupper der du får møte andre med samme diagnose (en til en eller en møteplass med flere). Våren 2021.
-Digital faglig undervisning og samtaler. Våren 2021.
-Fysiske møteplasser (selvfølgelig tilpasset smittevernhensyn). Høsten 2021.
-Likepersonsarbeid. Hele året.
Dersom noen ikke kan/vil/får til å delta på de digitale møtene/samtalegruppene kan vi tilby telefonsamtaler (en til en eller i grupper).

Norges Astma- og Allergiforbund ønsker med dette:

-Å fremme sosial deltakelse hos mennesker med KOLS som har fått redusert sine sosiale møteplasser grunnet smittevernhensyn forbundet med koronapandemien.

-At du skal få mulighet til å treffe/snakke med andre som er i samme situasjon (både digitale og fysiske møteplasser).

-At du skal få faglig påfyll via samtalegrupper og faglige tilbud/kurs med hovedtema KOLS.

-At du får økt livskvalitet som følge av at du får treffe andre som er i samme situasjon samt at du får faglig påfyll som kan hjelpe deg i en hverdag som er preget av koronapandemien.

  

Gjennomført våren 2021:

Onsdag 3. mars kl. 18-19 Faglig undervisning (digitalt) ved fysioterapeut med tema KOLS og fysisk aktivitet

Onsdag 7. april kl. 19-20 Digital samtalegruppe med psykiatrisk sykepleier Inger Lise Romsdal. Hun har jobbet mye med lungesyke og mestring av egen sykdom. I dette møtet var det høyt under taket, og deltakerne kunne være med i samtalen og utveksle erfaringer. Vi vet at kols er vanskelig å snakke om, også med de nærmeste. Mange strever med å sette ord på at de har kols, og flere føler seg alene. I samtalegruppen den 7. april ønsket vi å gi deltakerne mulighet til å sette ord på tanker og følelser.

Helge Andersen (80) fikk KOLS for 20 år siden, og er likeperson i Digital møteplass-prosjektet. Han var med på møtet 7. april, for å fortelle om sine erfaringer med kolssykdommen. Likepersoner er ikke helsepersonell, men noen som kan dele råd og kunnskap basert på sin egen sykdomserfaring. Han mener den nye digitale møteplassen kan være nyttig for målgruppen, og håper mange ønsker å delta.

Onsdag 5. mai kl. 18-19: Faglig digital undervisning med lungesykepleier Karin Helen Danielsen om tema kols og koronapandemien. Andre temaer var blant annet telemedisin, riktig medisinering og inhalasjonsteknikk, trening – tips og mestringsteknikker.

Karin Helen er ansatt ved lungepoliklinikken ved Drammen sykehus og har jobbet mye med lungesyke og mestring av egen sykdom. Deltakerne fikk mulighet til å stille spørsmål etter undervisningen.

Onsdag 26. mai kl. 18-19 Digital samtalegruppe. Regionssekretær i NAAF Gina Strøm snakket om mestring. Likeperson Helge Andersen var med for å fortelle om sine erfaringer.

Program høsten 2021:

Onsdag 22. september kl. 18-20 Fysisk treff i Drammen (med forbehold angående smittesituasjonen/covid-19)

Onsdag 20. oktober kl. 18-20 Fysisk treff i Bergen/eventuelt Stavanger (med forbehold angående smittesituasjonen/covid-19)

Onsdag 27. oktober kl. 18-20 Fysisk treff i Trondheim (med forbehold angående smittesituasjonen/covid-19)

Onsdag 3. november kl. 18-20 Digitalt ressursgruppemøte. Vil du være med å drive de lokale kols treffene videre der du bor? Bli med på dette digitale møtet for å få informasjon om "veien videre".

I tillegg blir det igjennom hele året tilbud om samtaler (pr. telefon) med likepersoner.

For å delta på de digitale aktivitetene (samtalegrupper, faglig undervisning og ressursgruppemøtet) trenger du pc/nettbrett/mobiltelefon med internettilgang. Du vil motta en e-post fra oss et par dager før det digitale møtet med informasjon om hvordan du logger deg på den digitale aktiviteten. Dette er svært enkelt så alle skal kunne få det til. Hvis ikke, er vi her for å hjelpe deg.

Tilbudet er gratis og åpent for alle.
Dersom du ønsker, kan du melde deg inn i Norges Astma- og Allergiforbund her>>

Dersom du ønsker å delta på en eller flere av aktivitetene for eldre med KOLS, så meld deg på i påmeldingsskjemaet lenger nede på siden. Det blir løpende påmelding gjennom hele året.

Ved spørsmål ta kontakt med prosjektleder Gina Strøm, regionssekretær i NAAF Region Midt. Tlf: 922 87 146 E-post: gina.strom@naaf.no

Dette prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

Meld deg på her:

Er du medlem
Hvilken region i Norges Astma- og Allergiforbund tilhører du