Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Sosial møteplass for eldre med KOLS

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Norges Astma- og Allergiforbund ønsker å gi et tilbud om sosial møteplass og faglig oppdatering til deg som har kols. På grunn av koronapandemien er det lite aktiviteter og mange føler seg mer isolert enn normalt. Vi ønsker å tilby en (digital)møteplass hvor det faglige kommer som en bonus.

Vi tilbyr:
-Digitale samtalegrupper der du får møte andre med samme diagnose (en til en eller en møteplass med flere)
-Digital faglig undervisning og samtaler
-Fysiske møteplasser (selvfølgelig tilpasset mtp smittevern)
-Likepersonsarbeid
Dersom noen ikke kan/vil/får til å delta på de digitale møtene/samtalegruppene kan vi tilby tlf samtaler (en til en eller i grupper).

Norges Astma- og Allergiforbund ønsker med dette:
-Å fremme sosial deltakelse hos mennesker med KOLS som har fått redusert sine sosiale møteplasser grunnet smittevernhensyn forbundet med koronapandemien.

-At du skal få mulighet til å treffe/snakke med andre som er i samme situasjon (både digitale og fysiske møteplasser).

-At du skal få faglig påfyll via samtalegrupper og faglige tilbud/kurs med hovedtema KOLS.

-At du får økt livskvalitet som følge av at du får treffe andre som er i samme situasjon samt at du får faglig påfyll som kan hjelpe deg i en hverdag som er preget av koronapandemien.

  

Program:

Onsdag 3. mars kl. 18-19 Faglig undervisning (digitalt) ved fysioterapeut med tema KOLS og fysisk aktivitet

Onsdag 7. april kl. 19-20 OBS nytt klokkeslett! Digital samtalegruppe: 
Onsdag 7. april kommer psykiatrisk sykepleier Inger Lise Romsdal. Hun har jobbet mye med lungesyke og mestring av egen sykdom. I dette møtet skal det være høyt under taket, og vi håper at deltakerne vil være med i samtalen og utveksle erfaringer. Vi vet at kols er vanskelig å snakke om, også med de nærmeste. Mange strever med å sette ord på at de har kols, og flere føler seg alene. I samtalegruppen den 7. april ønsker vi å gi deltakerne mulighet til å sette ord på tanker og følelser.

Helge Andersen (80) fikk KOLS for 20 år siden, og er likeperson i Digital møteplass-prosjektet. Han skal også være med på møtet onsdag 7. april, for å fortelle om sine erfaringer med kolssykdommen. Likepersoner er ikke helsepersonell, men noen som kan dele råd og kunnskap basert på sin egen sykdomserfaring. Han mener den nye digitale møteplassen kan være nyttig for målgruppen, og håper mange ønsker å delta.

Onsdag 5. mai kl. 18-19 Faglig undervisning (digitalt) ved lungesykepleier med tema KOLS og koronapandemien

Onsdag 26. mai kl. 18-19 Digital samtalegruppe

Til høsten vil vi, dersom smittesituasjonen tilsier det, tilby fysiske møteplasser i tillegg til at vi fortsetter med digitale tilbud.

I tillegg blir det igjennom hele året tilbud om samtaler (pr telefon) med likepersoner.

For å delta på de digitale aktivitetene (samtalegrupper og faglig undervisning) trenger du en pc/nettbrett/mobiltelefon med internettilgang. Du vil motta en e-post fra oss med informasjon om hvordan du logger deg på den digitale aktiviteten. Dette er svært enkelt så alle skal kunne få det til. Hvis ikke, er vi her for å hjelpe deg.

Tilbudet er gratis og åpent for alle.
Dersom du ønsker, kan du melde deg inn i Norges Astma- og Allergiforbund her>>

Dersom du ønsker å delta på en eller flere av aktivitetene for eldre med KOLS så meld deg på i påmeldingsskjemaet lenger nede på siden. Det blir løpende påmelding igjennom hele året.

Ved spørsmål ta kontakt med prosjektleder Gina Strøm, regionssekretær i NAAF Region Midt. Tlf: 922 87 146 E-post: gina.strom@naaf.no

Dette prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

Meld deg på her:

Er du medlem
Hvilken region i Norges Astma- og Allergiforbund tilhører du