Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Avgiftspolitikk

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

En avgift bør være mer enn en dårlig skjult skattlegging. Den kan være et virkemiddel for å styre utviklingen i den retning man ønsker. Slik makt må skjøttes med omhu og klokskap.

Bilen er her for å bli

Vi ønsker ikke at noen skal straffes fordi de kjører bil. Det er et helt naturlig og dagligdags fremkomstmiddel som er kommet for å bli. I NAAF kjører vi også biler.

Det er heller ikke slik at det er uvitende miljøsvin som kjører dieselbiler, det er vanlige folk som du og jeg, som trodde på myndighetenes anbefaling noen år tilbake. Det er riktignok blitt mer fokus på dieslbilenes negative innvirkning på lokal luftkvalitet den senere tid, men langt de fleste kan ikke bare bytte ut bilen i en håndvending.

Flere og flere velger å kjøpe andre biler, tallene stiger for eksempel for antall solgte hybridbiler (bensinhybrid, vel og merke, dieselhybrid er et blindspor), men det tar tid å forandre en nasjonal bilpark.

En fornuftig avgiftspolitikk skal gjøre det billigere å velge riktig, heller enn dyrere å velge galt. Og med galt og riktig mener vi i dette tilfellet hva som er bra for både miljø og lokal luftkvalitet.

 

Vi betaler for tidligere synder

Tidligere avgiftspolitikk gjorde det rimeligere å kjøpe og kjøre dieselbiler, og medførte at andelen dieseldrevne biler på norske veier økte kraftig. Tanken var sikkert god, sett ut i fra globale miljøhensyn, men man klarte dessverre ikke ha to tanker i hodet samtidig.

Vi advarte myndighetene og sa at dieselbiler har langt mer helseskadelige utslipp enn bensinbiler, og at den kraftige økningen i antall dieselbiler ville forårsake et alvorlig forurensningsproblem i alle våre største byer. Vi fikk dessverre rett.

Forurensningsnivået vi nå har i våre største byer er så stort at det øker risikoen for utvikling av luftveissykdommer og hjerte-/karsykdommer og bidrar til at de som allerede har disse sykdommene får sine plager forverret.

Heldigvis har man i statsbudsjettet for 2012 gjort en viss retrett på dette området og lagt til rette for en mer fornuftig avgiftspolitikk.

Vi mener likevel at det trengs en kraftigere omlegging av engangsavgiften slik at kjøretøy med lave utslipp av både CO2, partikler og NOx (nitrogenoksider) favoriseres ytterligere. Dette betyr bl.a at små drivstoffgjerrige bensinbiler og hybridbiler må bli betydelig billigere.

Da bidrar vi både til å få ned utslippene av klimagassen CO2 og utslippene av forurensningskomponentene som bidrar til lokal luftforurensning i byene våre.

 

Det hele avgjøres av deg og meg

Og helt til sist; politikerne skaper ikke forandringen selv, de legger bare til rette for at folket, du og jeg, skaper forandringen. Det er vi selv som gjennom hverdagslig handling og holdning skaper den fremtiden vi ønsker oss.

Ask not what your country...