Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Bedre kollektivtilbud

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Om du vil ha noen til å spise grovbrød, bør du lokke med syltetøy. Det er ikke så vanskelig å få byfolk til å kjøre kollektivt heller, man må bare bestemme seg for at man skal få det til og så fremlegge et tilbud man ikke kan si nei til. (Også er det klart det hjelper om billettsystemet fungerer som det skal...)

En gammel debatt?

I Norge har man diskutert bedring av kollektivtilbudet siden TV het Televisjon og bildet var i sort/hvitt. I løpet av denne tiden har man selvsagt gjort definitive fremskritt, men dersom kollektivtrafikken skal være en konkurransedyktig konkurrent til privatbilismen, må det sterkere lut til.

Et kollektivtilbud som tar folk i byene dit de vil, på relativt kort tid, og til en rimelig penge er bare et glansbilde uten politisk vilje og økonomi. Det er snakk om prioriteringer.

 

Mange vil reise kollektivt

Det er enklere å ta buss/bane/trikk fremfor å kjøre bil og finne parkering dersom avgangene er hyppigere, man slipper å stå som sild i tønne, man ikke behøver å velge bort noe annet for å ha råd til månedskort og om bussen slipper å stå i kø.

På dager med varslede brudd på utslippsnivåer burde kollektivtrafikken dessuten være gratis.