Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Karbondioksid

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Eksponering for karbondioksid  (CO2)  i de nivåer vi finner i uteluft  er ikke helseskadelig. CO2 er derimot en viktig drivhusgass som bidrar til global oppvarming, ved at en større del av varmerefleksjonen fra jorda holdes innenfor atmosfæren.

Global oppvarming som følge av økte menneskeskapte CO2-utslipp gir økt pollenallergi. Varmere klima gir lengre pollensesong og nye allergifremkallende vekster er i ferd med å etablere seg i Skandinavia.

Også pollenkornene i seg selv blir mer aggressive av ekstremvær og luftforurensning.