Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Svevestøv

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Svevestøv er en betegnelse på svært små partikler med diameter under 10 µm (mikrometer). Veitrafikk er den viktigste kilden til svevestøv i norske byer og tettstteder, en blanding av forbrenningspartikler, mineralpartikler og partikler som dannes ved at bildekk sliter veibanen når bilen bremser eller fordi bilen har piggdekk. Både fine og grove partikler kan gi helseproblemer.

Svevestøvet deles vanligvis i to kategorier: PM 10 (de "største" partiklene) og PM 2,5 (de minste partiklene). Tallet bak angir størrelsen i mikrometer.

Hvor mye svevestøv et kjøretøy slipper ut, varierer med type drivstoff og motorteknologi. Gamle biler uten katalysator og dieselbiler uten filter slipper generelt ut  langt mer partikler enn nyere biler. Tradisjonelle dieselbiler slipper ut 100-1000 ganger så mange partikler som bensinbiler.

 

Svevestøv gir helseskader

En rekke undersøkelser har vist sammenheng mellom nivået av svevestøv og forekomst av helseeffekter både i luftveiene og hjerte-karsystemet.  Både fine og grove partikler gir helseskader.

Dieselmotorer slipper ut store mengder fine partikler sammen med en rekke helseskadelige stoffer, og er dermed en viktig kilde til forurensningen i byene. Fine partikler er assosiert med økt dødelighet, samt forverring av flere sykdomstilstander.

Spesielt utsatt er personer med astma og andre luftveissykdommer som kan få sin sykdom betydelig forverret av denne typen forurensning. Også personer med hjerte- og karsykdommer er følsomme for høye nivåer av svevestøv.

Partiklene fra veislitasje består først og fremst av grove mineralpartikler. En bil med piggdekk produserer opp til 100 ganger mer støv enn en tilsvarende bil med piggfrie dekk fordi piggene sliter opp veidekket. (Kilde: Miljødirektoratet/Folkehelseinstituttet.)

Også grovere partikler fra veitrafikk kan gi luftveisproblemer og være bærere av allergener som kan påvirke utvikling av allergier. Støvet samler seg opp langs veiene og virvles stadig opp der det er stor trafikk.

Forurensningsforskriftens, stiller minimumskrav til kvaliteten på utendørs luft i Norge. Minimumskravet (grenseverdien) for PM10 er satt til 40 µg/m3 for årsmiddel og 50 µg/m3 for døgnmiddel.  Døgnmiddelet må ikke overskrides mer enn 35 ganger per kalenderår.