Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Bergen brøt loven allerede i januar 2010?

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Allerede etter første uken i 2010 hadde Bergen flere overskridelser av grenseverdien for NO2 enn det som er tilltatt for hele 2010. Denne tendensen fortsetter år etter år.

Forurensningsforskriftens stiller minimumskrav til kvaliteten på utendørs luft i Norge.

Minimumskravet (grenseverdien)  for NO2 er satt til 40 µg/m3 for årsmiddel og 200 µg/m3 for 1-times middel. Én-timesmiddelet må ikke overskrides mer enn 18 ganger per kalenderår.

Allerede den første uken i januar var de 18 timene brukt opp i Bergen, meldte Bergens Tidende 14. januar 2010.

Les artikkelen - Lokket over Bergen blir liggende >>