Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

luften i norske byer er helseskadelig?

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Omfanget av helseskader på grunn av svevestøv og annen luftforurensing i norske byer og tettsteder er så stort at tiltak er helt nødvendig, mener Folkehelseinstituttet.

En rapport fra Folkehelseingstituttet viser at store deler av den befolkningen er utsatt for helseskadelig luftforurensing. 

Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge - Folkehelseinstituttet 2007 >>