Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

nitrogendioksider kan skade luftveiene?

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Nitrogendioksid (NO2) er en gass som kan gi luftveisproblemer. Spesielt utsatt er personer med astma og luftveislidelser. Hovedkilden til NO2 er eksos fra biltrafikken. Dieselbiler slipper ut betydelig mer NO2 enn bensinbiler.  

NO2 kan gi luftveisproblemer fordi gassen gjør luftveiene mer mottakelige for infeksjoner, irritasjoner og betennelsesreaksjoner.

Mange befolkningsundersøkelser har vist en sammenheng mellom eksponering for NO2 og dødelighet eller sykelighet, viser fakta fra Folkehelseinstituttet.

Nitorgendioksid (NO2) - Fakta fra Folkehelseinstituttet >>