Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

NO2 gjør bjørkepollen sintere?

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Luftforurensning forverrer allergiplagene i pollensesongen. Spesielt NO2 fra veitrafikken kan gjøre bjørkepollen mer aggressivt. Dette berører nesten en million pollenallergikere bare i Norge.

Luftforurensning forverrer allergiplagene i pollensesongen, både som følge av at CO2 øker produksjonen av pollen og fordi forurensende komponenter som NO2 øker pollenets allergifremkallende evne.

Løvik M. Luftforurensning og endret aktivitet av pollenallergen - Allergi i Praksis 1, 2007 >>