Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

partikkelforurensning forårsaker for tidlig død?

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

I Norden alene forårsaker partikkelforurensning så mange som 9000 for tidlige døsdfall hvert eneste år. Denne forurensningen kommer først og fremst fra trafikk og vedovner og er i perioder et betydelig problem i byer og tettsteder.

I de største byene har man iverksatt tiltak som piggdekkgebyr, miljøfartssoner og bedre rengjøring av veiene. Dette har bidratt til å redusere svevestøvet, men grenseverdiene overskrides fremdeles i mange byer.

Ytterligere tiltak er nødvendig for å få nivåene ned på et helsemessig forsvarlig nivå.

Den nordiske Hav- og luftgruppen samarbeider om å skaffe seg mer viten om den helseskadelige partikkelforurensningen.

Renere luft  våre lunger - Seks historier om samarbeidet i Norden >>