Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

piggdekk gir mye svevestøv?

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Svevestøv fra piggdekkslitasje på veiene kan bidra til å utløse og forverre luftveisproblemer og gi flere akuttbesøk og innleggelser på sykehus.

En bil med piggdekk produserer opp til 100 ganger mer støv enn en tilsvarende bil med piggfrie dekk på grunn av økt slitasje av veidekke.

Om piggdekk og svevestøv - Folkehelseinstituttets nettsider >>