Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Nomenklatur

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Allergi, overfølsomhet og intoleranse er ord som har blitt brukt om hverandre. Ulik bruk av begrepene har skapt forvirring og misforståelser. For å unngå dette har European Academy of Allergy and Clinical Immunology utarbeidet en felles nomenklatur som skal brukes.

”Unormale reaksjoner” på mat omfatter alle unormale eller uventede reaksjoner etter at en person har spist en matvare eller et tilsetningsstoff.

Reaksjonene deles inn i toksiske og ikke-toksiske reaksjoner.

Toksiske reaksjoner vil kunne forekomme hos alle, og er uavhengig av
personens følsomhet. Et eksempel på en toksisk reaksjon er symptomer etter inntak av bakterielle toksiner ved matforgiftning.

Ved de ikke‐toksiske reaksjonene er derimot forhold hos det enkelte individ av betydning. Ved allergi skyldes symptomene en immunologisk reaksjon, ofte IgE‐mediert.

Ikke‐IgE-medierte allergiske reaksjoner forekommer også. Patogenesen ved disse reaksjonene er ikke like godt klarlagt som for de IgE‐medierte
reaksjonene. De straks-allergiske reaksjonene er vanligvis IgE‐medierte, mens subakutte og kroniske reaksjoner oftere skyldes andre immunologiske mekanismer.

Ikke‐immunologiske matreaksjoner kan skyldes at personen er følsom for stoffer i maten, f.eks. tyramin i eldre ost eller enzymatiske forhold hos personen som ved laktoseintoleranse ‐ og det finnes også en lang
rekke andre årsaker.

 

Forfattere:

- Overlege Helene Lindvik, Oslo Universitetssykehus

- Dr. med Ragnhild Halvorsen