Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Klinisk undersøkelse

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Det bør gjøres en vanlig klinisk undersøkelse av barnet.

Husk å legge spesiell vekt på

1) Hud: Atopisk eksem, urticaria, angioødem og kløe.

2) Luftveier: Rhinokonjunktivitt og astma.

3) Mage/tarm: Oppfylninger i abdomen/obstipasjon.

4) Ernæringsstatus: Failure to thrive, registrere vekt/lengdeutvikling.

 

Forfattere:

- Overlege Helene Lindvik, Oslo Universitetssykehus

- Dr. med Ragnhild Halvorsen