Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Atopisk dermatitt

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Ved en IgE-mediert atopisk reaksjon vil igjen anamnesen være avgjørende. En reaksjon vil observeres ved inntak av den mistenkte matvaren. Observasjonen gjentas flere ganger.

Hvis man er usikker på om mat forårsaker reaksjonen, kan du be pasienten om å føre en dagbok hvor all mat som inntas og symptomer noteres ned, begge med tidsangivelse. Sammenhengen vil da ofte framkomme.

Hvis det er stadige, daglige symptomer, må man mistenke mat som inntas daglig. Det kan da gjøres prikktester. Det er ikke aktuelt å teste på mer enn noen få matvarer. Ofte klarer det seg med egg, melk, fisk og hvete.

Imidlertid er reaksjonene usikre, både falsk positive og falsk negative. Dette gjelder også når man tar blodprøver på spesifikt IgE. Denne type prøver bør derfor begrenses.

Ved eliminasjonsdiett bør pasienten gis råd om å ta bort én matvare av gangen.

Siden det som oftest er få matvarer pasienten reagerer på, vil en da lettere kunne sirkle dem inn. Eliminasjon bør foregå i minst 14 dager etterfulgt av provokasjon.

Det kan også gjøres dobbeltblinde matvareprovokasjoner. Dette kan gjennomføres på ulike måter. Ved gastromedisinsk avdeling ved Rikshospitalet brukes f.eks. tørrstoff i kapsler, mens det ved gastromedisinsk avdeling ved Ullevål sykehus brukes mat innført i ventrikkelen med sonde.

Disse utredningene bør begrenses til der hvor det anses å være av stor betydning å få stilt den riktige matvarereaksjonsdiagnosen.

Enkelte pasienter har ikke-IgE-medierte reaksjoner, men også her vil anamnesen være viktigst. Det er ofte at disse pasientene i perioder ikke tåler sitrusfrukter og vin. Meget sjelden ser man reaksjon på tilsetningsstoffer ved mer uspesifikt utslett. Hyppigst ses reaksjon på benzoatene.

Hos de pasienter som har hovedsakelig gastrointestinal reaksjoner, ses også av og til mer uspesifikke utslett (Gastroenterologen).

 

Forfatter:

Overlege, dr. med. Gülen Arslan Lied