Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Urticaria

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Det kan dreie seg om akutt urticarielt utslett. Pasienten kan som oftest angi hvilken matvare de reagerer på.

Behandlingen vil da rette seg mot eliminasjon av denne matvaren. Dette er som regel ikke et stort problem for pasienten, fordi reaksjonen meget sjelden er forårsaket av matvarer som spises til daglig.

Kronisk urticaria er sjelden eller aldri forårsaket av mat. Imidlertid vil også her anamnesen være tilstrekkelig til at man kan forsøke en eliminasjonsdiett, fordi tilstanden forverres ved inntak av matvaren de reagerer på.

 

Forfatter:

Overlege, dr. med. Gülen Arslan Lied