Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Allergisk rhinitt

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Allergisk rhinitt (høysnue) er en luftveislidelse forårsaket av allergener. IgE-mediert allergi mot pollen, husstøvmidd og pelsdyr er vanligste årsaker. Noen har også symptomer utenom pollensesongen.

Symptomene er kløe i nesen, nesetetthet, rennende nese, nysing, tetthet i ørene, økt tendens til bihulebetennelse og munnpusting. I tillegg kan øynene være røde, kløende og rennende.

Ofte sees atopisk bakgrunn i familien. Hyppige virusinfeksjoner tidlig i livet, røykevaner og luftforurensning spiller også en rolle ved utvikling av allergisk rhinitt.

Behandlingen er først og fremst symptomlindring, man må unngå allergener som utløser plager. Lokale antihistaminer i nesen eller i tablettform kan brukes for å forebygge.

Mye tyder på at lokalbehandling med kortison er den beste behandlingen, også hos barn.

Når det gjelder sykdomsforløp, kan allergisk rhinitt utvikles i alle aldre, men opptrer vanligvis før fylte 20 år. Etter 30-40 års alderen får man en gradvis bedring.

Det er sjelden sykdommen debuterer før 4-5 års alder og etter at man har passert 40. I noen tilfeller kan nesepolypper utvikles og disse må fjernes med kirurgisk inngrep.

 

Forfatter:

Overlege, dr. med. Gülen Arslan Lied