Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

14 vanlige allergener

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Her finner du en oversikt over de 14 vanligste ingrediensene man reagerer på, og hvilke navn de kan ha i en ingrediensliste.

Merking av allergifremkallende ingredienser i mat

Merking av matvarer skal inneholde informasjon som gjør forbruker i stand til å unngå det de ikke tåler. For at de som er allergiske skal finne ut om maten inneholder ingredienser de ikke kan spise, skal de 14 vanligste allergifremkallende ingredienser (allergener) alltid merkes dersom de inngår i et produkt eller en rett. Kravene er felles for EU og Norge, og gjelder for både emballert/ferdigpakket og ikke-emballert/ikke-ferdigpakket mat som omsettes.

Med innføringen av den nye Matinformasjonsforordningen*, gjeldende fra 13. desember 2014, ble det et krav at alle serveringssteder som selger ikke-ferdigpakket mat – slik som mat laget over disk, i restaurant, kantine, ved catering med videre – også skal kunne formidle til kunden om maten de selger inneholder noen av de 14 vanligste allergenene.

Bakgrunnen for disse endringene er å ivareta forbrukers behov for trygge, helsevennlige produkter. Ukorrekt eller mangelfull informasjon om innholdet i maten, kan være helseskadelig for en person med allergi eller intoleranse. 

*Matinformasjonsforordningen nr. 1169/2011, matinformasjon til forbrukere. På engelsk heter forordningen the European Union (EU) Regulation No. 1169/2011 on the Provision of Food Information to Consumers. 

Merkingen gjelder følgende allergener og produkter fremstilt av disse:

•             Glutenholdig korn (hvete, rug, bygg, havre, spelt, kamut/egyptisk hvete eller hybrider av disse)
•             Skalldyr
•             Egg
•             Fisk
•             Peanøtter
•             Soya
•             Melk (herunder laktose)
•             Nøtter (mandel, hasselnøtt, valnøtt, cashewnøtt, pekannøtt, paranøtt, pistasienøtt, macadamianøtt/australianøtt)
•             Selleri
•             Sennep
•             Sesamfrø
•             Svoveldioksid og sulfitt i konsentrasjoner på 10 mg/kg eller mer eller 10 mg/l, uttrykt som SO2
•             Lupin
•             Bløtdyr 

For ferdigpakket mat 

Det skal gå klart frem av ingredienslisten til en matvare hva som er allergenet. Det er for eksempel ikke tillatt å skrive «couscous». Det skal stå «hvete».Glutenholdig korn skal angis med betegnelsen på kornslaget, som for eksempel hvetemel og rugmel. Det er ikke nødvendig å skrive «glutenholdig korn» i tillegg. Det er selvsagt helt i orden at det også oppgis at produktet inneholder gluten, men det er ikke et krav.

Informasjon om allergenene i en ingrediensliste skal være tydelig og ikke til å misforstå. Her er noen flere eksempler:

  • Ordet «nøtter» er for lite spesifikt. I ingredienslisten skal hvert enkelt nøtteslag angis, for eksempel hasselnøtt.
  • Utenlandske uttrykk som for eksempel «tahini» kan ikke brukes uten en tydelig angivelse av allergenet, henholdsvis sesam.
  • Tilsetningsstoffer skal merkes med en klar angivelse av ingrediensen den er framstilt av, for eksempel E322 (soyalechitin).
  • Dersom en ingrediens er framstilt av en allergen råvare, skal denne ingrediensen fremgå i merkingen både med sin betegnelse og hvilken råvare den er framstilt fra, for eksempel kaseinhydrolysat (melk).
  • Når det gjelder soya (jfr. vedlegg II nr. 6 a av Matinformasjonsforordingen) er det viktig å merke seg at raffinert soyaolje og raffinert soyafett ikke anses som en allergen ingrediens og dermed er unntatt fra merkeplikten.

Med innføring av Matinformasjonsforordningen skal de merkepliktige allergenene utheves i ingredienslisten ved at de skrives med fet, kursiv eller understreket skrift. Med det nye regelverket innføres også minstekrav til skriftstørrelse.  En produsent kan endre innholdet i produktet uten at emballasjen/produktets utseende endres. Det er imidlertid et krav at ingredienslisten alltid skal være oppdatert. Som forbruker er det derfor viktig at du leser ingredienslisten hver gang du kjøper et produkt.

Eksempel:Ingredienser: Myse (melk), soyalecitin, moreller, sukker, eggehvite, naturlige aromaer (mandler), salt.

For ikke-ferdigpakket mat

Serveringsbransjen skal ha informasjon om allergener lett tilgjengelig, skriftlig, direkte for forbruker. Virksomheten må ha informasjonen tilgjengelig og de ansatte må kjenne til den. Kundene skal kunne lese informasjonen uten å måtte spørre betjeningen. Opplysningene kan, for eksempel gis i menyen, på et skilt eller en plakat.

Også for serveringsbransjen gjelder kravet om at det skal gå klart frem hvilke allergen retten inneholder, jfr. vedlegg II av Matinformasjonsforskriften. Å skrive at en rett inneholder «nøtter» eller «gluten» er for upresist. Det må framgå hva slags type nøtt og hvilke glutenholdige kornslag som er tilsatt maten. Dersom en rett inneholder melk, men ikke laktose, må det fortsatt fremgå at retten inneholder melk. For eksempel kan det da stå «inneholder laktosefri melk».

Spormerking

Enkelte produkter er merket med «kan inneholde spor av» etterfulgt av en eller flere ingredienser, for eksempel «Kan inneholde spor av egg». Dette skyldes at det kan forekomme forurensing av allergene ingredienser under produksjonen av mat.  I noen tilfeller er det umulig å unngå en slik forurensing, til tross for gode rengjøringsrutiner. Dersom bedriften i flere analyser finner spor av allergene ingredienser, hender det de merker med "kan inneholde spor av". Merkingen er frivillig.

De aller fleste allergikere tåler en spormengde av det de er allergiske overfor. Den enkelte allergiker bør i samråd med legen sin avklare om allergien er så alvorlig at også produkter merket med «kan inneholde spor av» må unngås. Vær oppmerksom på at hva som er å regne som ‘et spor’ av kan variere. Spor av en nøtt kan for eksempel forekomme som både en bit av en nøtt eller som ørsmå rester av proteiner.

14 allergener

Her får du en detaljert oversikt over de 14 merkepliktige allergenene/ingrediensene. Oversikten over hvert allergen gir:

  • Tips for å unngå ingredienser man ikke tåler
  • Informasjon om den aktuelle ingrediensen
  • Informasjon om hvordan ingrediensen kan benevnes i en ingrediensliste for et produkt
  • Informasjon om hvilken mat som er framstilt av ingrediensen, og hvilken mat som ofte kan inneholde ingrediensen.

Allergioversikten er kun ment som en guide, og gir ingen fullstendig liste over alle matvarer som kan inneholde de 14 allergenene/ingrediensene. Hver side med oversikt kan printes ut individuelt og fungere som en enkel referanse for helsepersonell, pasienter og pårørende.

>> Til dokumentet med de 14 allergifremkallende ingrediensene