Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Om prosjektet

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

I 1997-2001 utviklet Sosial- og helsedirektoratet, i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF), Folkehelseinstituttet og Næringsmiddeltilsynet 12 veiledere for diagnostisering og kostrådgivning ved matvareallergi/intoleranse.

NAAF har på oppdrag fra Helsedirektoratet koordinert arbeidet med å revidere og oppdatere dette materiellet og gjøre det tilgjengelig på nett.

Last ned plakater for dette nettstedet (til høyre) og heng dem opp på ditt legekontor.

 

Formål med prosjektet

Prosjektets hovedmål har vært å bidra til økt kunnskap om matallergi og annen matoverfølsomhet hos pasientene selv, pårørende, helsepersonell og matprodusenter.

Gjennom å:

A) Sørge for at helsepersonell som jobber med matvareallergikere/intolerante har faglig oppdatert, brukervennlig informasjonsmateriale å dele ut til sine pasienter.

B) Gi personer med matvareallergi/intoleranse et praktisk verktøy som tydeliggjør hvilke matvarer de kan bruke og hvilke de ikke bør bruke ved aktuell diett, samt veilede dem i hvordan de selv kan sjekke om matvarer inneholder ulike allergener.

C) Gjøre det lett for industrien, og andre aktører, å skaffe seg oppdatert kunnskap om gjeldende regelverk innen allergimerking og god allergihygiene.

D) Gjøre all denne informasjonen lett tilgjengelig og kjent via internett.

 

Fagmedarbeidere

- Overlege Helene Lindvik, Oslo Universitetssykehus

- Klinisk ernæringsfysiolog Vibeke Østberg Landaas, OUS, Rikshospitalet

- Klinisk ernæringsfysiolog, Cathrine Åkre Strandskogen, OUS rikshospitalet

- Dr. med Ragnhild Halvorsen, tidligere overlege Voksentoppen, Barneklinikken Rikshospitalet

- Dr. scient Hans-Jacob Skarpeid, Reflektor AS,

- Overlege, dr. med. Gülen Arslan Lied

- Seksjon for gastroenterologi, Medisinsk avdeling og Seksjon for klinisk spesial allergologi, Yrkesmedisin, Haukeland Universitetssykehus, Bergen.

- Prosjektleder Helle Stordrange Grøttum, fagsjef matallergi, Norges Astma- og Allergiforbund