Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Kom i gang!

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Astma- og Allergiforbundet erfarer at mange med astma, deres foreldre, lærere og trenere er usikre på hvor mye som tåles av trening og annen fysisk aktivitet når man har astma.

Men fysisk aktivitet bidrar til en bedre hverdag og økt livskvalitet også for personer med astma!

 

Hvorfor trene når man har astma?

Fysisk aktivitet er positivt og en viktig del av astmabehandlingen:

- Velg aktiviteter du trives med

- Start forsiktig og ha realistiske mål

- Sykle eller gå til skole, jobb og butikk

- Bruk trappen istedenfor å ta heis

 

7 tips til motivasjon

Lyst til å trene skapes ved aktivitet i fellesskap:

1. Rolig og god oppvarming

2. Lek med fysiske utfordringer

3. Målbare målsetninger

4. Tilpasset trening så alle kan delta

5. Gode treningsforhold både ute og inne

6. Jevnbyrdig konkurranse

7. Unngå dårlig ventilasjon, fuktighet, støv og varierende temperatursoner

 

Hvordan starte som nybegynner?

- Start omgående! Det blir vanskeligere om du venter.

- Lag et treningsprogram som passer for deg.

- Sett opp kortsiktige og beskjedne mål den første måneden, slik at du er sikker på å klare å gjennomføre.

- Oppjuster målene etter hvert, men bruk lang tid på å øke anntall treningsøkter og mengde så du unngår overbelastning og skader.

- Søk hjelp om du trenger det.

 

Du vil raskt merke at mosjon gir både overskudd, trivsel og velvære. Å trene med andre på samme nivå gir også trivsel og økt innsats.