Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har skolen vår et godt inneklima?

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

I venstremenyen vil du finne nyttige linker til lover, veiledere, artikler og internettsider som omhandler inneklima. Tilgang på riktig kunnskap er viktig når klassen ønsker vil jobbe for å bedre inneklima. For elevene gjelder Opplæringsloven (elevens Arbeidsmiljølov). § 9a omhandler inneklima. For ansatte gjelder Arbeidsmiljøloven.