Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Avgassinger

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Avgassinger, også kalt emisjon, kan forårsake mange sammensatte, komplekse helseskader, avhengig av hvilke forbindelser det er snakk om. Enkelte gasser kan for eksempel påvirke nervesystem, slimhinner, være kreftfremkallende, gi svekkelse av immunforsvar eller være hormonhermende.

Fakta om avgassing:

Avgassing fra materiale eller fra drift av bygget vil føre til at det dannes kjemikalier i inneluften. Disse kjemikaliene vil kunne reagere med overflater i bygget eller andre kjemiske stoffer, for eksempel ozon, og danne mer reaktive kjemikalier.

Kjemikaliene vil også kunne binde seg til små partikler i lufta og dermed føre til en større eksponering hos mennesker.

De kjemiske stoffene vil kunne gi betennelsesreaksjoner i slimhinner i øyne og nedover luftveiene. De vil dermed kunne gi irritasjonstilstander eller hos noen mennesker også føre til ikke-allergisk astmaanfall.

Kartlegging og identifisering av kilder og aktiviteter, som fører til unødvendig avgasser til innemiljøet, er viktig for å redusere uønsket forurensning til innemiljøet.

 Noen tips som vil bidra til mindre avgassing:

- Er det rutiner for å kjøpe møbler, utstyr og leker som har
  helse- og miljødokumentasjon (inkludert informasjon om avgassing)?

- Er kopimaskin og laserskrivere plassert i rom med eget avtrekk?

- Brukes moderne rengjøringsmetoder som krever minimalt med
  rengjøringsmidler (mikrofiberkluter, mopper, støvsuger med HEPA filter)

- Brukes parfymefrie renholdskjemikalier?

- Er det toalett, rom, avdelinger eller utstyr der det er rutiner for å
  bruke kjemiske dufter for å fjerne luktkilder?

- Er det rutiner for å velge produkter som vektlegger helse og miljø ved
  oppussing eller ombygging (inkludert informasjon om avgassing)?

- Er vask og ettersyn av gymtøy og klær til utebruk tema på
  foreldremøtene?

 Gode råd vedrørende materialvalg

1.  Velg møbler, tekstiler o.l som har lav avgassing. Be om dokumentasjon fra leverandør hva gjelder helse- og miljøskadelige stoffer og avgassing.

2.  Lukt på produktet. Vær skeptisk hvis det lukter mye eller rart. Produkter som lukter vondt eller sterkt kan gjerne vitne om høye avgassingsnivåer eller etterbehandlingsmidler. Kan produktet vaskes før bruk så gjør det.

3. Velg materialer/produkter som anbefales av NAAF der dette finnes. Velg eventuelt Svanemerkede produkter eller produkter som er godkjent/anbefalt av Dansk Indeklimamærket. 

4. Velg materialer som er enkle å rengjøre