Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Fukt/mugg

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Fukt og muggsopp skal ikke forekommer i rom som brukes av barn, elever og ansatte. Det er dokumentert sammenheng mellom fuktskader og astmautvikling, samt forverring av astma/allergi og luftveisinfeksjoner. Flere opplever også generelle plager som hodepine, trøtthet, uopplagthet og konsentrasjonsvansker.

Fakta om fukt:

Fukt er viktig for vekst av mange bakterier, sopp og andre mikroorganismer som bryter ned organisk materiale. Det har vist seg at mugg, alger og støvmidd som trives i fuktig klima kan være årsak til allergi og andre overfølsomhetssykdommer. 

 Noen tips:

- Bli skolens fuktdetektiv

- Meld i fra til klassestyrer dersom du oppdager det drypper fra taket inne

- Meld fra til klassestyrer dersom du synes det er mye
  kondens på vinduene i klasserommet

- Meld fra til klassestyrer dersom du ser at det renner vann
  inntil grunnmuren på skolebygningen

Ditt bidrag er har stor betydning da fuktskader som får lov til å utvikle seg vil gi dårlig ineklima og syke elever og ansatte. Tiltak som iverksettes tidlig for å redusere omfanget av fuktskadene vil ha betydning for brukernes helse.