Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Lys

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Riktig lys på skolen skaper trivsel, velvære og læring. Humøret vårt, trivselen og skoleprestasjonsevnen er avhengig av lyset. Det er lyset som gir omgivelsene våre form, farge, atmosfære og karakter. Derfor er lyset mye mer enn bare en praktisk ting for at vi skal kunne orientere oss og utnytte de mørke timene av døgnet.

 

Fakta om lys:

Belysningen skal skape funksjonelle, ergonomiske og miljøtilpassede arbeidsplasser for både elever og lærere, der det også tas hensyn til hvert enkelt individs behov og forutsetninger. Derfor bør vi tilstrebe et innemiljø med store rom, lyse farger og riktig belysning. Lysets betydning i forhold til læringsmiljøet er derfor meget stor.

Noen tips:

- Er det rutiner for å måle lysstyrken i klasserom,
  arbeidsrom og spesialrom?

- Er det godt lys på pulte/arbeidsplassen?

- Er lett å lese det som står på tavla

- Er det noen som vet om det brukes lysrør i taklampene som
  inneholder hele fargespekteret? fullfarg (830 fargekode)

- Er noen arbeidsplasser eller tavla utsatt for blending/motlys fra sola ute?