Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfyme/lukter

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Ved å unngå parfyme og andre luktstoffer vil klasseromslufta og inneklima bli bedre. Bruk deodorant som ikke gjør at du "stinker" parfyme når du har dusjet etter trening på skolen. En holdningsendring som vil føre til at ALLE får det bedre på skolen. Reduksjon av de kjemiske stoffene i inneklima vil også kunne forebygge at mennesker utvikler overfølsomhet.

Fakta om parfyme og lukter?

Mange mennesker på skolen reagerer på parfymelukt og andre uønskede luktkilder. Det gjelder et stort antall personer med astma og allergi eller andre overfølsomhetssykdommer. Alvorlighetsgraden kan variere fra lette symptomer til at man føler seg helt utslått. For mange kan passiv røyking føre til forverrede symptomer.

I inneklimaforskning har en funnet at luktstoffer i mange rengjøringsprodukter reagerer med ozon i inneluften og det dannes sterke irriterende kjemiske stoffer.

Noen tips:

 - Har bruk av parfyme og deodorant vært tema i et klassemøte?

- Bruker skolen parfymefrie produkter på toaletter og i garderober?

- Bruker renholderne renholdsmidler som ikke lukter parfyme?

- Er det bevisst forhold til duftelys og planter/blomster med sterk duft?

- Har foresatte blitt informert om vask av gymtøy og klær?