Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Renhold/støv

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Støvpartikler vil kunne irritere og gi betennelser i slimhinnen i nese, hals og luftveier. Elever kan få tørrhetsfølelse i slimhinnen, økt slimproduksjon, tett, irritert nese og hoste. Støvet kan også inneholde kjemikalier fra bygget eller allergener fra dyr og planter (pollen).

 

Fakta om støv:

Svevestøvet i lufta som omgir oss er en viktig faktor for følelsen av ”tørr luft ”. Produksjon” av svevestøv foregår bl.a. ved at sand på gulvet sliper på gulvbelegg og danner et svært finkornet støv. Brukerne av bygget bringer også sand med seg inn på sko og støvler.

Et viktig skritt i retning av å bedre miljøet, er å stoppe skitten ute. Hvis en innfører rutiner på at elever og ansatte skal ta på innesko når de er innendørs, kan en oppnå en eller flere gode effekter. Det blir så og si en kjede av ønskede positive hendelser.

De fleste elever vil ha en ren og trivelig arbeidsplass. Et godt renholdt klasserom med lite sand og støv, fremmer både helse, trivsel og læring. Nedenfor er det noen praktiske tips til aktiviteter kan utføres for å redusere mengden av sand, bøss og støv inne.

Noen tips:

- Er det skohylle utenfor klasserommet?

- Bruker alle innesko?

- Er det låsbart skap til klær og gymtøy på gangen?

- Børster dere av sand og søle fra bukser ute?

- Er det rutiner som sikrer at hyller, skap og
  horisontale flater blir ryddet slik at det er lette å rengjøre?

- Er det rutiner for å bære ut organisk avfall hver dag?

- Er samhandling og brukermedvrirkning tema når renhold settes på
  dagsorden?