Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Støy

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Lyder som oppfattes som gode (f.eks. musikk) kan bidra til økt trivsel, og økt trivsel er bra for helsen. Men det som noen opplever som godt, kan ha motsatt virkning på andre. Det gjelder både hva slags lyder det er, hvor høye og hvor langvarige.

Lyder som ikke oppleves som gode, kan virke som støy, og støy irriterer, tretter og forstyrrer konsentrasjonsevnen. Det kan føre til hodepine, og de som har hodepine, får det verre i støy.

 

Hvorfor bry seg om støy?

Lyder som oppfattes som gode (f.eks. musikk) kan bidra til økt trivsel, og økt trivsel er bra for helsen. Men det som noen opplever som godt, kan ha motsatt virkning på andre. Det gjelder både hva slags lyder det er, hvor høye og hvor langvarige de er.

Lyder som ikke oppleves som gode, kan virke som støy, og støy irriterer, tretter og forstyrrer konsentrasjonsevnen. Det kan føre til hodepine, og de som har hodepine, får det verre i støyende miljøer. 

 Noen tips:

  • Rekker dere opp handa når dere skal ta ordet?
  • Er det mange som prater i munnen på hverandre?
  • Har dere vurdert å sette filtknotter under stoler og bord som lager skrapelyd?
  • Har dere vurdert å organisere skoledagen slik at slik at støy reduseres?