Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Utforming/innredning

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Skolelokalene og uteområdene skal være utformet slik at det skapes et miljø som fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.

Noen tips

- Er arbeidsstillinger tema i klassen ?
  (obs reguelere sittehøyde og bordhøyde)

- Er klasserommet innredet med skap, reol, hyller
  og andre møbler som gjør det lett å samarbeid og snakke sammen?

- Er det noen snublefeller, forhøyninger eller skarpe
  kanter i klasserommet eller i gangen?

- Er klasserommet ryddig slik at ingen kan snuble i skolesekker,
  bagger for gymtøy, sykkelhjelmer og annet som de har med seg
  inn i klasserommet?

- Prater lærer og klassen om hvordan ulykker og skader kan unngås?
  (både inne og i uteområdet for skolen).