Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Ventilasjon/luftskifte

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Dårlig eller mangelfull ventilasjon kan gi elever, lærere og brukere helseplager som trøtthet, hodepine, nedsatt konsentrasjon, øket irritasjon i slimhinner og økt hyppighet av luftveisinfeksjoner. Tilfredsstillende ventilasjon og luftskifte er også av stor betydning for konsentrasjon, yteevne og produktivitet.

Fakta om luft i klasserom:

Hvert døgn forbruker et skolebarn 10 - 15 kilo luft avhengig av størrelse og fysisk aktivitetsnivå. Med lufta får vi inn i oss mange kjemiske stoffer.

Liv og helse er helt avhengig av luft med oksygen og det som følger med i luften. Helse, trivsel og funksjon er i høy grad avhengig av lufta vi puster (det atmosfæriske miljø).

Den luften som vi puster inn innendørs, består av friskluft  som kommer utenfra. Siden vi er mye inne, er det viktig at klasserom, avdelinger, spesialrom, osv.  får tilført tilstrekkelige mengder frisk uteluft. I tillegg skal forurenset inneluft ventileres ut av bygget.

Noen tips: 

- Er det rutiner for å åpne og lukke vinduer?
  (rask og effektiv gjennomlufting)

- Driftes og vedlikeholdes ventilasjonsanlegg riktig?
  (Se sjekklister under Relaterte dokumenter)

- Er det rutiner for å henge ytterklær på gangen?

- Er det rutiner for å bruke innesko?

- Er det rutiner for å bære organisk avfall ut etter endt skoledag?