Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Inneklimakartlegging på din skole

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Skolen din får her mulighet til  enkelt å igangsette en elektronisk spørreundersøkelse for kartlegging av hvordan elevene opplever inneklimaet ved sin skole.

Resultatene analyseres av fagpersoner hos Astma- og Allergiforbundet og sammenstilles i en rapport som oversendes skolen.

Løsningen er utviklet av Astma- og Allergiforbundet og støttet av Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering.