Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Kontakt oss

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Mange elever og ansatte plages av dårlig inneklima i norske skoler. Skolesjekken er et gratis verktøy for å kartlegge og føre kontroll med helseplager forårsaket av dårlig inneklima. Resultatene gir et godt grunnlag for eventuelle tiltaksvurderinger.

Spørsmål vedrørende kartleggingen kan rettes til:

Kai Gustavsen, fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern

e-post: kai.gustavsen@naaf.no

Mobil: 900 78 555