Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Nyttige lenker

Dato publisert: Sist oppdatert:

Lett tilgang på faktakunnskap er viktig når klassen ønsker vil jobbe for å bedre inneklima og arbeidsmiljøet. 

"Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring".
For elevene gjelder Opplæringsloven (elevens Arbeidsmiljølov). § 9a omhandler inneklima.
For ansatte gjelder Arbeidsmiljøloven med vekt på kapittel 4 Arbeidsplassen.