Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Om nettsiden

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Mitt Inneklima er et web-basert verktøy for å kartlegge hvordan elevene opplever inneklima ved en skole. Målgruppen er elever i fra 4. til 10. klasse. Metoden som brukes er internasjonalt anerkjent. Resultatene blir vurdert av fagpersoner og oppsummeres i en rapport som skolen får tilsendt per e-post.