Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Bruke resultatet?

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Rapporten fra undersøkelsen viser hvordan inneklima oppleves av elevene. Rapporten viser også hvorvidt det er rapportert om helseplager som kan skyldes dårlig inneklima og peker på mulige tiltak.

Noen ord om rapporten

Resultatet fra din skole vil sammenlignes med et referansemateriale som er basert på tilsvarende undersøkelser foretatt ved skoler som har dokumentert godt inneklima. Rapporten vil si noe om inneklima og helseplagene er bedre, gjennomsnittlig eller dårligere enn referansematerialet.

Hva kan resultatene brukes til?

- Rapporten er utformet slik at skolen får visuell oversikt over hvordan elevene opplever inneklima på skolen

- Rapporten vil inneholde forslag til hvordan skolen kan kartlegge og forbedre inneklima videre

- Rapporten kan inngå i skolens internkontroll og kan benyttes som dokumentasjon i forbindelse med søknad om godkjenning av skolen i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

- Det er av stor betydning for det videre arbeid at rapporten, med både positive og negative resultater, forankres i skolemiljøutvalget (elever)

- Forankring og eierskap til resultatene vil bidra til engasjerte elever og ansatte