Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Faglige vurderinger

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Fagpersoner på området helse, kjemi, inneklima og bygg, vil bidra til å sikre optimal kvalitet på rapporten som oversendes din skole. Rapporten blir utformet løsningsorientert slik at skolens ledelse i samarbeid elever, ansatte, FAU/SU og NAAF kan jobbe videre inneklima.