Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Skolen vår

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Nettsidene under skolen vår, inneholder metode og forslag til sjekklister som rektor i samarbeid med skolens ressurspersoner kan gjennomføre praktisk kartlegging av klasserom og spesialrom. Riktig utført vil kartleggingen gi en god start på skolens systematiske arbeid med inneklima og HMS.