Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Praktiske tiltak

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Når dere får rapporten tilbake fra NAAF, kan det hende at det er noe ikke er tilfredsstillende og bør bedres. På denne siden presenterer vi enkle forslag til forbedringer av inneklima i klasserommet som elever og lærer kan iverksette.

Noen tiltak krever at klassen må invitere rektor/inspektør, vaktmester eller renholdsansvarlig til klassen for å drøfte mulige løsninger på et eller flere inneklimaproblem.

Har dere gode tips som ikke står på denne websiden er vi i NAAF veldig glade dersom dere sender inneklimatipset til oss. Så fort vi får forslaget vil vi innarbeide de på websiden.
Bruk gjerne denne e-postadressen: kai.gustavsen(a)naaf.no

Lykke til!