Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

For lav temperatur

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

På denne siden gir vi noen praktiske tips slik at elevene i samarbeid med lærer kan iverksette tiltak når det er lav lufttemperatur i klasserommet.

Tips til hva elever og lærer kan se etter:

 • Har dere sjekket lufttemperaturen i rommet?
 • Henger termometeret på innervegg?
 • Er varmekildene kalde?
 • Har dere sjekket at termostatene på varmeovnene fungerer?
 • Må det luftes ofte med vinduer på dager med lav utetemperatur?
 • Oppleves kjøl fra gulvet?
 • Oppleves kjøl fra naborom?
 • Er ventilasjonslufta kald?

 

Praktiske tips dere kan ta opp med vaktmester og rektor:

 • Er det mulig å få et termometer på innervvegg slik at vi kan lese av romtemperaturen?
 • Kan vi få hjelp til å flytte termometeret til innervegg?
 • Kan varmekildene som ikke virker reparares?
 • Kan termostatene på varmeovnene som ikke fungerer repareres?
 • Kan vi få montert regulerbar luftehaspe på vinduene slik at det kan luftes med en liten glipe?
 • Er det mulig å heve temperaturen i kjellerommet under klasserommet?
 • Er det mulig å heve temperaturen i naborommet?
 • Kan noen sjekke ventilasjonsanlegget slik at lufta som blåser inn i klasserommet er 20 grader?