Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Høy romtemperatur

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

På denne siden gir vi noen praktiske tips slik at elevene i samarbeid med lærer kan iverksette tiltak når det er høy lufttemperatur i klasserommet.

 

Tips til hva elever og lærer kan se etter:

 • Er det noen elever som har uteklær på inne?
 • Sitter elever ved vindusrekka 80 cm. fra vindu og yttervegg?
 • Er romtemperaturen er rundt 20 grader? “Tjue er bra for hue”.
 • Har klasserommet termometer på innervegg?
 • Er temperaturføleren plassert på innervegg?
 • Er termostaten(e) på varmekildene innstilt på 20 grader?
 • Kan varmekildene reguleres av elev og lærer?
 • Hvis JA, er det noen som gjør det?
 • Er det rutiner for å regulere termostatene tilbake til normalstilling igjen?
 • Har vinduene utvendig solavskjerming?
 • Har klasserommet strålevarme fra tak?
 • Er lufta som kommer inn ventilasjonsristene unormal varm?
 • Har dere drøftet muligheten for uteskole på varme dager vår og høst?

 

Praktiske tips dere kan ta opp med vaktmester og rektor:

 • Er det mulig å få låsbare skap i korridoren til uteklær og treningstøy?
 • er det mulig å få hjelp til å ommøblere slik at elever på vindusrekka ikke sitter inntil vinduog yttervegg?
 • er det mulig å få termometer som skal henge på innervegg? (ca. 150 cm. over gulv.)
 • Er det mulig å flytte temperaturføleren som utsettes for trekk og kjøl til innervegg?
 • Er det mulig å få hjelp til å regulere termostaten(e) på varmekildene slik at de er innstilt på 20 grader?
 • Er det mulig å sette på lås slik at ingen kan regulere varmekildene?
 • Er det mulig å få montert utvendig solavskjerming foran alle vinduene? (solavskjermingen må hindre effektiv vinduslufting)
 • Er det mulig å få skiftet ut strålevarmen fra taket?
 • Kan noen regulere tilluftstemperaturen på ventilasjonsluften slik at den ikke overstiger 20 grader?