Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Innestengt luft

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

På denne siden gir vi noen praktiske tips slik at elevene i samarbeid med lærer kan iverksette tiltak ved opplevelse av innestengt luft.

 

Tips til hva elever og lærer kan se etter:

 • Har skolen ventilasjonsanlegg?
 • Kommer det frisk uteluft ut av tilluftsventilene? (sjekk med et ark)
 • Trekkes den brukte lufta inn avtrekksventilene? (sjekk med et ark)
 • Oppleves lufta som kommer inn tilluftsventilene unormal varm?
 • Er det flere elever i klasserommet enn det rommet er beregnet til?
 • Kan alle vinduene åpnes?
 • Er det etablert rutiner for rask og effektiv gjennomlufting? (bruk av vindu og dør)
 • Er det rutiner for å åpne vinduer når rommet ikke er i bruk? (NB! må lukkes etter siste time)

 

Praktiske tips dere kan ta opp med vaktmester og rektor:

 • Er det plan for å få installert et ventilasjonsanlegg slik at romlufta ikke oppleves tung?
 • Har det blitt utført CO2 målinger i rommet? (skal ikke overstige 1000ppm CO2)
 • Er det mulighet å få innregulert tilluft- og avtrekksventilene slik at rommet for nok luft?
 • Kan tilluftstemperaturen reguleres slik at lufta som kommer inn tilluftsventilene ikke blir unormal varm?
 • Kan skolen timeplanlegge slik at det ikke blir for mange elever i klasserommet slik at lufta oppleves tung?
 • Kan vi få reparet vinduene slik at vi kan lufte når det er behov?
 • Er det mulig å montere luftekrok på noen vinduer slik at det ikke blir for kaldt?