Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Støy

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

På denne siden gir vi noen praktiske tips slik at elevene i samarbeid med lærer kan iverksette for å redusere ulike støykilder.

 

Tips til hva elever og lærer kan se etter:

 • Rekker vi opp handa når vi skal spørre om noe eller ta ordet?
 • Er det knotter som reduserer skapelyd under stolene?
 • Er det knotter som reduserer skrapelyd under pultene?
 • Bruke alle elever innesko?
 • Er det lydabsoreberende plater i taket?
 • Har klasserommet gardiner?
 • Er det sjenerende lyd fra ventilasjonsanlegget?
 • Er det støy fra korridoren som ødelegger undervisningen?
 • Er det støy fra naborm som gjør det vanskelig å konsentrere seg?
 • Er det støy fra bilvei i nærheten?
 • Er det støy fra gressklipper og annet utstyr som brukes for å vedlikeholde utearealene på skolen?

 

Praktiske tips dere kan ta opp med vaktmester og rektor:

 • Rekker vi opp handa når vi skal spørre om noe eller ta ordet?
 • Er det mulig å få knotter til å sette under stolene slik at skrapelyden reduseres?
 • Er det knotter som reduserer skrapelyd under pultene?
 • Bruke alle elever innesko?
 • Er det lydabsoreberende plater i taket?
 • Har klasserommet gardiner?
 • Er det sjenerende lyd fra ventilasjonsanlegget?
 • Er det støy fra korridoren som ødelegger undervisningen?
 • Er det støy fra naborm som gjør det vanskelig å konsentrere seg?
 • Er det støy fra bilvei i nærheten?
 • Er det støy fra gressklipper og annet utstyr som brukes for å vedlikeholde utearealene på skolen?