Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Ubehagelig lukt

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

På denne siden gir vi noen praktiske tips slik at elevene i samarbeid med lærer kan iverksette tiltak når noen opplever ubehagelig lukt.

 

Tips til hva elever og lærer kan se etter:

 • Blir klasserommet ventilert?
 • Fungerer ventilasjonen til klasserommet? (hold ett ark foran inntaksrista og avtrekksrista)
 • Er det for mange elever i rommet? (mer enn det som rommet er planlagt for)
 • Er det etablert rutiner som sikrer at organisk avfall bæres ut etter siste time?
 • Er den noen som heller melk ut i vasken?
 • Oppbevares uteklær inne?
 • Tar dere med gymbag og treningstøy inn?
 • Er det rutiner for å rydde klassereoler og skap? (fjerne appelsinkall, bananskall, melkekartonger, matpakker, med mer.)
 • Lagres eller oppbevares fotball, uteleker, treverk, emballasje, mm. i rommet?
 • Har dere levende dyr eller akvarie i klasserommet? (rotte, mus, fisker, osv.)
 • Lukter det vondt rundt vasken?
 • Dere bør kikke ut vindu for å se om det kan være lufterør fra kloakkledningen i nærheten av klasserommet?
 • Kommer den ubehagelige lukta fra naborommet?

 

Praktiske tips dere kan ta opp med vaktmester og rektor:

 • Er det mulig å få installert ventilasjonsanlegg i klasserommet vårt fordi det blir så vond lukt i rommet når mange elever er i et uventilert rom?
 • Kan noen sjekke ventilasjonen i klasserommet fordi ”arktesten” vi utførte viser at det nesten ikke virker?
 • Kan skolen timeplanlegge slik at det ikke går utover inneklima?
 • Kan skolen etablere en miljøstasjon lett tilgjengelig der vi kan legge organisk avfall, plast og annet som skal gjenvinnes?
 • Er det mulig å få hjelp til å rense vannlåsen slik at gammel melklukt forsvinner?
 • Er det mulig å få låsbare skap i korridoren slik at uteklær, gymbager og treningstøy ikke bør bli med inn i klasserommet?
 • Kan vi få låne mikrofiberkluter av renholder for vi ønsker å rydde og rengjøre klassereoler og skap?
 • Er det mulig å få lov til å bruke et rom på skolen som ikke brukes til undervisning til å lagre fotball, uteleker, treverk, emballasje, mm. i rommet?
 • Er det et sted på skolen som ikke bruke av elever der vi kan ha levende dyr og fisker?
 • Kan non sjekke om det lekker kloakk inn via avløpet til vasken i rommet?
 • Kan noen forlenge eler flytte røret på veggen som det lukter kloakk fra?
 • Kan noen sjekke om det lagres noe i naborommet som gjør at vårt klasserom får vond lukt?